Frihed og FIRE,  Uncategorized

Frihed i arbejdsdagen

Med arbejdsdagen menes her den tid du er i et lønnet job, f.eks. 37 timer, f.eks. månedslønnet, f.eks. akkortlønnet, f.eks. funktionær eller selvstændig hovedbeskæftigelse. Hovedbeskæftigelse er faktisk et elendigt ordvalg som SKAT og lignende anvender. Reelt bruger jeg klart mest tid på at sove, hvis vi fratrækker elementære ting som at trække vejret, tænke, se, lytte, osv.

Men de 37 timer du er på arbejde, hvor nogen andre i de store træk bestemmer hvad du skal, om så det er chefer, kunder, klienter eller indsatte. Der kan du også indføre mere frihed til dig.

Formålet med at gøre dette, er at det både sænker følelsen af at være fanget i hamsterhjulet, og øger din kreativitet, glæde og arbejdsglæde (hvis du kan lide ordet arbejdsglæde altså).

INFOBOKS: Hvad er frihed i jobbet IKKE: Frihed på arbejdet skal ikke misforståes. Hvis du vil have rigtig frihed i arbejdet, skal du sandsynligvis anstrænge dig mere, lægge mere fokus i det du laver, og blive bedre hele tiden. Frihed i jobbet er f.eks. IKKE at:

Ikke udføre nogen opgaver

Holde lange kaffepauser hvor du snakker privat med kollegerne

Scrolle hovedløst på din privattelefon uden nogen siger noget til det.

Slacke, slappe af på en sløset måde, sjuske, komme for sent, aflevere opgaver for sent, og lignende. Det er bare sløsethed, og må aldrig misforståes.

Du kan i høj grad gøre dit arbejde til en leg, til noget sjovt, hyggeligt, spændende, fedt, hvis du altså vil. Undersøgelser af arbejdsglæde og tilfredshed med jobs peger i retning af at tilfredse medarbejdere primært understøttes af følgende tre elementer:

  • Autonomi
  • Udfordringer
  • Ros/konstruktiv kritik

Autonomi, altså frihed til at udføre arbejdet, giver i ordets forstand frihed i sig selv. At du selv får lov til at tilrettelægge arbejdsdagen, opgaverne, deres udførsel, værktøjerne og lignende. Det kan være nemt i nogle jobtyper, og se vanskeligt ud at opnå i andre jobtyper. Alligevel tror jeg på at det kan opnås i høj grad i alle jobs, også i dit.

Udfordringer, uanset om det gælder for hovedet eller hænderne. Hvis du som tømrer er ved at bygge en tagkonstruktion, vil du så helst smide 5×15 meter helt ens fladt lægtelag op, eller vil du gerne stoppe op, se på et udhæng og en gesims som du aldrig har konstrueret før, og lige have behov for at lave en skitse eller to, for at finde det rigtige træ og de rigtige beslag? Måske tænker du at det førstnævnte er hurtigst. Men det sidstnævnte er helt sikkert noget du er mere stolt over næste dag, og noget du med glæde vil fortælle om hvordan du har løst.

Ros, anerkendelse, kritik, at blive set, hørt, måske tilmed forstået. Det er et basalt menneskeligt behov. Nogle har det i højere grad end andre, og nogle undertrykker det af forskellige årsager. Men i gennemsnit glæder det os, at høre at kunden, chefen, kollegerne, bestyrelsen, elevernes forældre, eller eleverne selv, er super glade for ens indsatser. Eller bare interesserede i dem, og måske har forslag eller input.

Hvordan opnår du mere af de tre punkter?

Jeg har tre idéer til hvordan du kan opnå mere af de tre ovenstående punkter i dit arbejdsliv.

  • Gør dig god.
  • Bed om det.
  • Skift job.

Gør dig god

Gør dig god til dit arbejde (og til alt andet du laver). Læg fokus og energi i opgaven, og løs den grundigt. Det vil hurtigt kunne medføre ovenstående punkt nummer 3. Og viser du gode resultater gentagne gange, og får ros af chefen og kunderne, er det en genvej til punkt nummer 1 og 2. De gode medarbejdere får altså bare mere autonomi, og får også de mere udfordrende og vigtige opgaver – for de har jo vist at de løser dem godt.

Du kan gøre dig god ved at øve dig, og ved at uddanne dig. Måske har du brug for mere uddannelse i enten dine kerneområder, eller i områder der er beslægtede med dem, eller kan spille sammen med dem. Bed om uddannelse, kurser, seminarer og lignende på dit arbejde. Hav altid en plan med dem, og fortæl din plan for chefen der skal godkende det. Find ud af hvilke kurser eller uddannelser der måske ikke umiddelbart er de mest oplagte ift. dine kernekompetencer, men hvor du i stedet måske står lidt svagt i arbejdslivet. Eller planlæg hvad du egentlig gerne vil på arbejdspladsen, og tag kurser der understøtter dette.

INFOBOKS: Personligt arbejder jeg blandt andet med IT, og har oprindeligt en meget teknisk baggrund og uddannelse. Rigtig mange af mine IT-kolleger tager kurser i nye IT-teknologier, ny software. Det er måske ikke super svære kurser for dem, for det bygger videre på noget IT som de allerede er gode til. Jeg besluttede for nogle år siden, at jeg ville have større indflydelse i toppen af virksomheden, helt egoistisk for at kunne dreje virksomheden i en retning der kunne give mig større autonomi og større udfordringer. Jeg kunne få mere indflydelse hvis jeg lavede mere rapportering og beslutningsoplæg til direktionen og bestyrelsen. Det ville kræve at jeg blev bedre til kommunikation, formidling, måske forhandling. Så jeg bad chefen om nogle kurser i dette, i emner helt uden for mine daglige områder, og nævnte naturligvis at dette kunne aflaste nogle af chefens kommunikations- og rapporteringsopgaver. Med denne salgstale fik jeg alle kurserne, og jeg fik mere indflydelse, og jeg fik opnået mine mål om mere autonomi og udfordrende opgaver i den retning som jeg ønskede.

Bed om det

Nu har jeg allerede beskrevet at du kan bede om kurser og uddannelse, for at blive bedre til dit job, men du kan også bede direkte om autonomi, udfordringer og feedback/anerkendelse.

Hver gang du får en opgave, så kom med løsningsforslag selv. Hvis du får stillet opgaven og hele løsningen foran dig, så tænk over om du synes der kan optimeres eller forbedres noget, og fremfør det. Hvis du rammer plet, skal autonomien nok stige. Hvis du rammer forbi, så spørg nysgerrigt ind til hvorfor chefen eller kunden ikke synes om det. Uanset hvad, forbedrer du dig selv.

Bed om større udfordringer, enten i hverdagen, eller til den periodiske medarbejderudviklignssamtale. Hvis du kun holder MUS én gang om året, så bed om nogle flere. Det er en oplagt mulighed for at bede om de ting du reelt gerne vil have.

Bed om feedback, ros, anerkendelse, kritik, fra mange flere end du plejer, hvis du ikke synes der kommer helt nok af det. Når du afleverer en opgave, så spørg chefen om det er som ønsket. Spørg kunden om de er tilfredse. Når de bare svarer “Ja, det er fint”, så spørg om hvad de især synes der er godt. Hvis du er robust nok, så spørg endelig også hvad du med fordel kan skærpe til næste gang. Hvis du er lærer eller underviser, så spørg eleverne hvad de synes der er det sjoveste/fedeste ved dig og dine opgavetyper. Spørg om de føler tiden er givet godt ud.

Mange af os er ikke vant til, eller så gode til, at bede om ting. Hverken om uddannelse, frihed, udfordringer eller ros. Men du vil blive overrasket over effekten. Og langt de fleste chefer, kunder, elever eller indsatte, vil også blive glade for at have en medarbejder der tør spørge. Det er meget nemmere at være god chef for en medbejder der viser initiativ på den måde, end én der aldrig siger sin mening.

Hvis det ser helt håbløst ud med at få ros, hvis du ikke får nogen udfordrende opgaver, eller ikke får noget selvbestemmelse, autonomi, i dine opgaveløsninger, så er der enten noget galt med dig, eller med dit arbejde. Enten skal du blive bedre til det, eller også skal du skifte job.

Skift job

Du kan være uheldig at være i et forkert job. Der findes masser af dårlige ledere, dårlige virksomheder, sure kunder og umulige elever og klienter. Massere! Og det kan godt være du er rendt ind i dem, og det er næppe din egen skyld.

Hvis det er tilfældet, og du efterhånden er overbevist om at det ikke er dig selv den er gal med, så har jeg kun ét råd til dig: skift job.

Dit liv er for kort til et dårligt job, en sur chef og generelt dumme kunder. Hvis du ikke selv kan ændre på tingenes tilstand, og du ikke har det godt med at skulle acceptere dem, så må du flytte. Start din jobsøgning før det bliver for meget. Begynd at opbygge din LinkedIn-profil tidligt, begynd at skrive ansøgninger og opdatere CV tidligt. Det kan godt være det ikke er drømmejobbet du får en samtale hos i første omgang, men du får øvet dig i at skrive og tage til samtaler. Hvis du ved en samtale kan mærke at det ikke er det helt rigtige, eller hvis du får et afslag, så jagt noget feedback. Spørg hvad du kunne gøre ved dit CV for at det er mere attraktivt til næste forsøg.

Vær aldrig bange for, eller ked af, eller pinlig over, at skifte job eller søge nyt job. Det er ikke din skyld, at der findes mange dårlige ledere.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.